Úspora energií

Úspora energií v areálu společnosti NOPROSU s.r.o

 

 

Firma NOPROSU s.r.o. realizovala v letech 2021-2023 dotační projekt "Úspora energií v areálu společnosti NOPROSU s.r.o.", jehož cílem bylo snížení energetické náročnosti provozu skladovací haly v areálu firmy. U skladovací haly došlo k zateplení střechy, obvodového pláště, štítu a soklů, dále k výměně otvorů, instalaci fotovoltaického systému na střeše a výměně vnitřního i venkovního osvětlení na LED.