OP Human Resources

Od prosince 2010 je naše firma NOPROSU s.r.o. příjemcem veřejné podpory v rámci realizace projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z EU, ESF a OP LZZ.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality nabízených služeb zaměstnavatelů působících v oblasti dopravy v Ústeckém a Libereckém kraji, a to prostřednictvím zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. Cílem je vytvářet podmínky pro zvyšování kvality a bezpečnosti v silniční přepravě a zároveň v aktuální době finanční krize, zvyšovat udržitelnost pracovních míst. V průběhu projektu bude vzděláno celkem 3 393 zaměstnanců dvanácti členských firem Okresní hospodářské komory Ústí n.L., která je realizátorem celého projektu.